Arkadiusz Janiak

radca prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 2021 r. ukończył aplikację radcowską. Absolwent prawa i filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów brał udział w programie Erasmus+, studiując prawo na Uniwersytecie Masaryka w Brnie.

Od lutego 2020 roku jest związany z Kancelarią Radców Prawnych M. Illukowicz i Partnerzy.

Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze podmiotów polskich i zagranicznych z zakresu prawa gospodarczego, w tym prawa: cywilnego, handlowego, konkurencji i własności intelektualnej. Biegle włada językiem angielskim.

Pasjonat nowych technologii, stąd najlepiej czuje się w prawie nowy technologii.

Kancelaria Radców Prawnych M. Illukowicz i Partnerzy

Skorzystaj z naszych usług

Gwarantujemy poufność, rzetelność i zaangażowanie.