Anna Jurga

radca prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Od początku współpracy z Kancelarią zajmuje się sprawami z szeroko rozumianego prawa pracy. Obejmuje to w szczególności bieżące doradztwo, czy też sporządzanie opinii prawnych dla klientów Kancelarii.

Przygotowuje i analizuje dokumenty z zakresu prawa pracy, jak również dotyczące innych form zatrudniania oraz pracy tymczasowej.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu indywidualnego prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, modyfikacji warunków zatrudnienia, czasu pracy. Dzięki temu znajduje odpowiedzi na pytania oraz rozwiązania problemów klientów Kancelarii.

Z powodzeniem reprezentuje klientów Kancelarii przed sądami pracy w sprawach dotyczących roszczeń związanych ze stosunkiem pracy, w tym w sprawach dotyczących rozwiązywania stosunków pracy, czy też pracy w godzinach nadliczbowych. 

Udziela również porad w zakresie zbiorowego prawa pracy. Prowadzi szkolenia z prawa pracy, w szczególności w zakresie czasu pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Biegle włada językiem angielskim.

Usługi na rzecz Klientów Kancelarii świadczy zawsze z należytą starannością, rzetelnie i sumiennie, mając na względzie jak najlepszą ochronę prawną ich interesów.

Kancelaria Radców Prawnych M. Illukowicz i Partnerzy

Skorzystaj z naszych usług

Gwarantujemy poufność, rzetelność i zaangażowanie.